Yeni üyelik

TÜRKİYE EĞİTİM YAYINCILARI DERNEĞİ

 ASİL ÜYE OLMA KOŞULLARI

 

A)

            Asil üye olmak ve bu niteliği sürdürmek için genel olarak aşağıdaki koşulları taşımak  gereklidir.

a) T.C. vatandaşı olmak

b) On sekiz yaşını doldurmuş olmak

c) Yabancı bir devletin hizmetinde olmamak

d) 5253 sayılı Dernekler Kanunun ilgili maddelerinde bahsedilen kısıtlama ve yasaklar içinde olmamak.

e) Terhipli cezalardan veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli iflas veya diğer yüz kızartıcı suçlardan mahkûm ve genelde kötü şöhretli olarak tanınmamak

B)

a) Üyelik başvurusu için kendi adına faaliyet gösteren şahısların ya da birden fazla ortaklı özel ve kamu kuruluşlarının eğitim yayıncılığı alanında firma sahibi veya ortak olarak 2 yıl faaliyet göstermesi (Bu durumda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış ders kitabı şartı aranmaz)

* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından en az bir ders kitabının onaylanıp adına yayınlaması (Bu durumda 2 yıl şartı aranmaz).

* Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Yayıncı Sertifikası” olması, (Sertifika için müracaat etmiş olanlar bir yıl içinde sertifikayı getirmekle yükümlüdür.) yeterlidir.

Şahıs ve tüzel kuruluşların bir üyelik hakkı vardır. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır.

Bildirilen temsilcilerin Yönetim Kurulu kararı ile daha önce üyelikten çıkartılanlar arasından seçilmemesi gerekir.

Kamu tüzel kuruluşlarından atanacak temsilcide kıdem şartı aranmaz. Üyelik kabulü, Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğu ile olur.

ÜYE OLMA

Üyeliğe kabul edilenler, kararın kendilerine tebliğ edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar giriş ödentisini yatırıp kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde gerekli işlemleri yaptırmayan adayların üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından düşürülebilir. Üyeler, işyeri ve ikametgâh adresleri ile üyelik durumunu ilgilendiren değişiklikleri otuz gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Bildirmedikleri takdirde üye kayıt defterindeki bilgilerin esas alınmasını kabul etmiş sayılırlar.

Yeni üyeliğe giriş ödentisi 500TL’dir (BeşyüzTürkLirası). Üyelik ödentisi aylık 60TL’dir (AltmışTürkLirası).

GEREKLİ BELGELER

Giriş beyannamesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli sicil kaydı

İkametgâh belgesi

İki adet fotoğraf

Ticaret sicil gazetesi

Eğitim yayıncılığı sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten belgeler (Yayımlanmış ve tebliğler dergisinde tavsiye edilen kitaplar.)

Üyelik formunu indirmek için tıklayınız