Kuruluşumuz

TÜRKİYE EĞİTİM YAYINCILARI DERNEĞİ
 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na uygun olarak, ülke genelinde eğitim yayınlarının kalitesini yükseltmek, eğitim yayıncılığını teşvik etmek ve geliştirmek, eğitim yayıncılığında AB standartlarına ulaşmak ve daha ileriye gidebilme noktasında Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.
 
Derneğimiz bu amaçlarını gerçekleştirmek için Millî Eğitim Bakanlığı’na program taslakları ve ders kitaplarıyla ilgili olarak raporlar hazırlamak ve hazırlatmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim yayıncılığı ile ilgili çalışmalarına maddî ve manevî destek sağlamak, üyelerinin meslekî çalışmalarını desteklemek ve Türkiye’nin her yöresindeki okullara yayın yoluyla hizmet götürmeyi amaçlayan derneğimiz bu yoldaki çalışmalarına devam etmektedir.
 
Türkiye’deki eğitim yayıncılığı mesleğini temsil eden derneğimiz, üyelerine bilgi ve teknik yönden ihtiyaç duydukları yardımları sağlamaktadır.
 
Eğitim yayıncıları arasında dayanışma ve yakınlaşmayı amaçlayan derneğimiz kamuoyunu ve üyelerini aydınlatmak ve yayın faaliyetlerini her yönüyle tanıtmak için yurtiçi ve yurtdışı geziler, yarışmalar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, toplantılar, gösteriler düzenlemek gazete, dergi, kitap, bülten ve broşürler yayımlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.
 
Derneğimiz, yayıncılık mesleğinin şeref, haysiyet ve nezaketini korumaya ve gelişmesini sağlamaya özen göstermektedir. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla yayıncılık mesleğine tanınan hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Eğitim yayıncılarını ilgilendiren sorunlar incelenerek çözüm yolları bulmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmakta ve ayrıca üyelerimiz resmî ve özel kuruluşlarda temsil edilmektedir.