DUYURULAR
  • 2019 yılı taslak ders kitap başvurularına ilişkin TTKB yazısı ve Bakan Oluru-16.01.2019

  • Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu'na sunu-16.01.2019

  • Ulusal Basın İlan -12.09.2018