DUYURULAR
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında 26.07.2017 günü yapılan toplantı özeti-27.07.2017

  • İlkokul 2,3 ve 4 Sınıflarındaki Bazı Derslere Ait Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Bölünerek Birleştirilmesi-01.06.2017

  • TTKB TOPLANTI DUYURUSU-18.05.2017