DUYURULAR
  • Okutulan Ders Kitaplar - Ocak 2023 Başvuru Süreci-23.09.2022

  • Ocak 2023 Taslak Ders Kitabı Başvuru Süreci-13.09.2022

  • TTKB Ders Kitapları Kapak Tasarımı Çalıştayı-14.06.2022