Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında 26.07.2017 günü yapılan toplantı özeti

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

 

Açıklanan öğretim programları ve ders kitaplarıyla ilgili olarak 26 Temmuz 2017 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda, sektör temsilcisi dernekler ve meslek birliklerinin tümünün katıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya MEB Müsteşarı, TTK Başkanı, Temel Eğitim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü, Din Öğretimi Genel Müdürü ve diğer MEB bürokratları da katılmışlardır.

Bu toplantıda paylaşılan bilgiler ve görüşme notları aşağıda özetlenmektedir.

1-    MEB Müsteşarı Sn. Yusuf Tekin açılış konuşmasında:

-       “ders kitabı yayıncılığında paydaş olduğumuzu”,

-       “program değişikliklerinin ruhunun iyi okunması gerektiğini”,

-       “ders kitaplarını kötüleyen FETÖ vesayetinin kalkması için ders kitaplarını iyileştirmek gerektiğini”,

-       “MEB olarak başka bir kaynağa ihtiyaç bırakmayacak nitelikte iyi ders kitapları ideali ve göreviyle çalıştıklarını”,

-       “2018-19 eğitim yılına özel sektör ders kitaplarının yetiştirileceği bir süreç planlandığını”

ifade etmiş ve toplantıdan erken ayrılmıştır.

 

2-    TTK Başkanı Sn. Alpaslan Durmuş bilgilendirme konuşmasında;

-       Müfredat değişikliğinin 51 program ve 176 ayrı ders kitabını kapsadığını

-       Ocak 2018 başında müfredata son halini verebileceklerini, bu revizyonların da taslak kitaplara hızlıca yansıtılması gerekeceğini

-       Ocak 2018’de tüm dersler, tüm sınıflar için özel sektörden taslak ders kitabı başvurularını kabul edeceklerini ve Mayıs 2018’de inceleme sürecini sonuçlandıracaklarını

-       Ocak ayına kadar özel sektör yayıncılarına destek verileceğini, kitap yazarları ile toplantılar/çalıştaylar planlandığını

-       Yaklaşık 1760 taslak ders kitabı başvurusu (176 ders-sınıf * 10ar başvuru) beklediklerini ve buna göre hazırlık yapıldığını

-       Ders kitabı inceleme sürecinin şu üç aşamada gerçekleşmesini planladıklarını:

·         ön inceleme aşaması (intihal kontrolü, yasalara uygunluk kontrolü, dil/yazım kontrolü ve görsel tasarım kontrolü)

·         bilimsel/içerik incelemesi aşaması

·         teslim alma / onay aşaması

-       Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin özellikle inceleme süreci açısından güncellenmesi gerekeceğini ve Ağustos ayında bu konuda sektör temsilcileri ile toplantılar planladıklarını

-       İlave öğrenme alanları açılmasına fırsat yaratılacağını

ifade etmiştir.

 

3-    Görüşmeler sırasında sektör temsilcilerinin görüş ve önerilere cevaben ise :

-       Mevcut müfredat versiyonuna (temmuz 2017de duyurulan) göre taslak kitap başvurusu yapılıp ocak 2018 revizyonlarının ise onay alan kitaplara onay sürecinde yansıtılması talep edilmiş ancak olumsuz cevap alınmıştır.

-       Uygulamadan gelecek geri bildirimler ile 2017-18 eğitim yılında kullanılacak MEB yeni müfredat ders kitaplarının önemli ölçüde revizyon görebileceği

-       Okul öncesi eğitiminde 2019’dan önce zorunlu eğitime geçiş olmayacağının öngörüldüğü

ifade edilmiştir.

 

Bilginize sunarız.

 

Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği (TEYD) – Özgür KARACA – Fırat GÜNDOĞAN

Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (EĞİTİM YAYBİR) – Celal MUSAOĞLU – Ali CAN

 

Diğer Haberler

 • Ulusal Basın İlan -12.09.2018


 • 2018-II. Taslak Ders Kitabı başvurusu - KASIM2018-12.09.2018


 • MEB Yazısı-10.07.2018


 • 2018 II. dönem taslak ders kitabı başvuruları-31.05.2018


 • Genel Kurul Raporu Mart 2018-30.03.2018


 • Olağan Genel Kurul Duyurusu-13.03.2018


 • TTKB 16subat2018 tarihli yazı-20.02.2018


 • TTKB bilgilendirme toplantı notları-20.02.2018


 • 2018 Kitap başvuru süreci sorularımız-20.02.2018


 • 6. Ulusal Yayın Kongresi-16.02.2018


 • MEB Duyuru-18.12.2017


 • TTKB Toplantı Özeti -19.12.2017


 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında 29.11.2017 günü yapılan toplantı özeti-01.12.2017


 • 17 Kasım 2017 Toplantı Programı-14.11.2017


 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında 26.07.2017 günü yapılan toplantı özeti-27.07.2017


 • İlkokul 2,3 ve 4 Sınıflarındaki Bazı Derslere Ait Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Bölünerek Birleştirilmesi-01.06.2017


 • TTKB TOPLANTI DUYURUSU-18.05.2017


 • KHK'lerden yararlanma hususunda TTKB yazısı-09.05.2017


 • TTKB adres değişikliği-13.03.2017


 • Milli Eğitim Bakanımızla yapılan görüşme özeti-09.02.2017


 • TTKB'nın 19.01.2017 tarihli "Öğretim Programlarını Güncelleme-19.01.2017


 • TTKB karar no 92-29.12.2016


 • TTK Başkanı Sn. Durmuş ile yapılan görüşmeye ait notlar-08.12.2016


 • TTKB yazısı : Ders Kitaplarının Kontrolü ve Güncellenmesi-17.10.2016


 • Türkiye Eğitim Yayıncılarından Kamuoyuna Duyuru-14.10.2016


 • Ders Kitabı Hazırlanmasında Görev Alanlar - Acele ve günlüdür-22.08.2016


 • E-Müfredat Süre Uzatımı-01.08.2016


 • 2016 II. Dönem Taslak Ders Kitabı İnceletme Ücretleri-18.07.2016


 • Tüzük Değişikliği-20.06.2016


 • İlköğretim 1-4 ders kitaplarının bölünmesi-31.05.2016


 • 2016 Aidat Duyurusu-14.04.2016


 • Bilgilendirme Duyurusu-29.03.2016


 • TEYD Genel Kurul 2016 Sonuç Duyurusu-17.03.2016


 • Türkçe ve Matematik programlarındaki değişiklik ile ilgili TTKB yazısı-16.03.2016


 • Genel Kurul - Tüzük Değişikliği-08.03.2016


 • Alanında tek olan ders kitapları ile ilgili...-26.02.2016


 • OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU-12.02.2016


 • 1. ve 5. Sınıf Türkçe Çalıştayı İptal Edildi-25.01.2016


 • 2016 Yılı 1.Dönem (Ocak) Taslak Ders Kitabı Başvuru Duyurusu -14.01.2016


 • Matematik 1-4. Sınıflar; Kazanımlardaki Değişiklikler-31.12.2015


 • 2016-2017 İçin Yayınevlerine TTKB Tarafından Yapılan Karşılaştırma Çağrısı-25.12.2015


 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı-05.11.2015


 • Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik 15 ekim 2015-16.10.2015


 • Türkçe 1 ve 5 için yapılacak Çalıştay'a katılımcı bildirme duyurusu 19 Ekim 2015-20.10.2015


 • Ders Kitapları yönetmelik değişikliğinin duyurusu 19 Ekim 2015-20.10.2015


 • Vatandaşlık ve Demokrasi dersi ders kitapları ile ilgili duyuru-16.10.2015

  Vatandaşlık ve Demokrasi dersi ders kitapları ile ilgili duyuru

 • Kadın Yazarlar Akdeniz Festivali-16.10.2015

  Kadın Yazarlar Akdeniz Festivali

 • IBAN Numarası Hakkında Bilgi-16.10.2015

  IBAN Numarası Hakkında Bilgi

 • Ders Kitaplari Yonetmeliginde Degisiklik 15 ekim 2015-16.10.2015


 • 2012 Uluslararası Kitap Fuarları-14.10.2015


 • Ortaöğretim Biyoloji Dersi( 9.12. Sınıflar) Değerlendirme Ölçütleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Kimya Dersi (9.12. Sınıflar Değerlendirme Ölçütleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Tarih Dersi(9-10-11 sınıflar) Değerlendirme Ölçütleri-14.10.2015


 • İlköğretim Trafik Güvenliği Dersi Değerlendirme Ölçütleri-14.10.2015


 • Trafik-14.10.2015


 • İlköğretim 1,2,3,4 ve 5.Sınıflardaki Bazı Ders Kitaplarının Birleştirilmesi-14.10.2015


 • Ortaöğretim Matematik Dersi 11.sınıflar Ders Kitabı Forma Sayılarında Değişiklik-14.10.2015


 • Ortaöğretim İngilizce Dersi (Hazırlık 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) İnceleme Kriterleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Trafik ve İlkyardım Dersi İnceleme Kriterleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Coğrafya Dersi (Hazırlık 9 ve 12. Sınıflar) İnceleme Kriterleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Geometri Dersi (Hazırlık 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) İnceleme Kriterleri-14.10.2015


 • Sosyal Bilimler Lisesi Osmanlı Türkçesi Dersi (10-11 ve 12. Sınıflar) Taslak Ders Kitapları İnceleme Ölçütleri-14.10.2015


 • İlköğretim Arapça Dersi (4-8. Sınıf) Taslak Ders Kitapları İnceleme Ölçütleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Hazırlık 9,10,11 ve 12. Sınıflar Fransızca Ders Kitaplarının İnceleme Kriterleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Hazırlık 9,10,11 ve 12. Sınıflar Almanca Ders Kitaplarının İnceleme Kriterleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Hazırlık 9,10,11 ve 12. Sınıflar Fransızca, Almanca Ders Kitaplarının İnceleme Kriterleri (3. SAYFA DÜZELTME)-14.10.2015


 • Ortaöğretim İngilizce Dersi (Hazırlık,9,10,11 ve 12. Sınıflar) Taslak Ders Kitaplarını İnceleme ve Değerlendirme Ölçütleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim 10. Sınıf Drama ve Sağlık Bilgisi Dersi Eğitim Programlarının İnceleme Kriterleri-14.10.2015


 • Ortaöğretim Hazırlık 9,10,11 ve 12. Sınıflar Fransızca, Almanca Ders Kitaplarının İnceleme Kriterleri (DÜZELTME)-14.10.2015


 • Kurul Kararları-14.10.2015


 • Türk Müziği Çalgı Toplulukları Dersi ve Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programları Değişikliği-14.10.2015


 • Öğretim Programlarına Göre Hazırlanan Taslak Ders Kitaplarının İlk Başvuru, Kabul ve Duyuru Tarihlerinin Belirlenmesi-14.10.2015


 • Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5-6-7-8. Sınıflar Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı-14.10.2015


 • Ders Kitapları Arka Kapaklarında Yer Alacak Yazılı ve Görsel Tasarımlar-14.10.2015


 • 2012 - 2013 Yılında Okutulacak Ders Kitapları-14.10.2015


 • Panel Değerlendirme Sistemi Toplantısı-14.10.2015


 • Çalıştay-14.10.2015


 • Taslak Ders Kitaplarının Adlandırılması-14.10.2015


 • İlköğretim 1,2,3 ve 4. Sınıf Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Bölünerek Birleştirilmesi-14.10.2015


 • Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi-14.10.2015


 • Ders Kitaplarının Arka Kapak Tasarımları-14.10.2015


 • Toplantı için Bilgilendirme Yazısı-14.10.2015


 • İngilizce Programına Uygun Ders Kitabı Hazırlanması-14.10.2015


 • Taslak Ders Kitapları İnceletme Ücreti Hesap Numaraları-14.10.2015


 • Toplantı Bilgilendirme Yazısı-14.10.2015


 • Çalıştay Bilgilendirme Yazısı-14.10.2015


 • Çalıştay Programı-14.10.2015


 • Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı-14.10.2015


 • İlköğretim 8.Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişiklik Açıklaması-13.10.2015


 • 8.Sınıf Matematik Dersi Program Değişikliğinin Ders Kitaplarına Yansıtılmaması Hakkında-13.10.2015


 • Ders Kitaplarında Yer Alacak İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Öğrenci Andı Metinleri Hakkındaki Yazı-13.10.2015


 • Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı ile İlgili Değişikliği ve Kurul Kararı-13.10.2015


 • "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" Hakkında TTK Başkanlığının Yazısı ile Ders Kitaplarının Arka Kapağında Yer Alacak Görsel Tasarımlar-13.10.2015


 • Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilim Uygulamaları Dersi programı (5, 6, 7 ve 8. sınıf)-13.10.2015


 • Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Uygulamaları Dersi programı (5, 6, 7 ve 8. sınıf)-13.10.2015


 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi-13.10.2015


 • Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı-13.10.2015


 • Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi (Lazca; 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı-13.10.2015


 • İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fransızca Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı-13.10.2015


 • İlköğretim Kurumları İlkokullar ve Ortaokullar Almanca Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı-13.10.2015


 • Temmuz 2013 Döneminde Elektronik Ortamda Başvurusu Yapılan Taslak Ders Kitabı-13.10.2015


 • Öğrenci Çalışma Kitabı Hakkında-13.10.2015


 • Taslak Ders Kitaplarının İnceleme / Değerlendirilmesinde Tereddüt Edilen Hususlar-13.10.2015


 • Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği Olağan Genel Kurul Çağrısı ve Eki-13.10.2015


 • 2014-2015 Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Listesi-13.10.2015


 • Ocak 2014 İnceleme Ücretleri-13.10.2015


 • İlköğretim 1,2,3 ve 4. Sınıflardaki Bazı Derslere Ait Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Bölünerek Birleştirilmesi-13.10.2015


 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 4 Temmuz 2014 Tarihli Taslak Ders Kitapları Hakkında Kurul Mütalaası-13.10.2015


 • Ortaöğretim İngilizce Dersi (9,10,11,12.Sınıflar) Öğretim Programı-13.10.2015


 • TTKB yazısı-13.10.2015


 • Ortaöğretim Coğrafya İle İlgili Kurul Kararı-13.10.2015


 • Temmuz Dönemi Kitap İnceleme Süreci İle İlgili Ücret Bilgileri ve Duyuru Metni-13.10.2015